Ansök om svensk flagga

Det går bra att ansöka om att få en flagga i gåva från Kristianstads kommun. Flaggan delas ut på Sveriges nationaldag.

Last day to apply: 31 mars

Who can apply:

  • Enskilda personer
  • Föreningar
  • Organisationer

What can the funding be used for:

  • Aktiviteter
  • Evenemang och tävlingar

Common questions

  • Vad är offentlig handling?

    De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör, så kallade upprättade, är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

    Läs mer om offentliga handlingar