Bidrag

Föreningar, studieförbund och institutioner kan söka olika bidrag för sin verksamhet. Kommunens bidrag sköts av våra olika förvaltningar och bidragen har olika kriterier och ansökningssätt.

Reset

Föreningsbidrag, social omsorg

Stödja och stimulera medborgare att i organiserade former engagera sig i frivilligt, socialt arbete. Vi stödjer verksamhet som kompletterar kommunens arbete inom området och som kan vara till nytta.

Hyresbidrag

Bidraget ska underlätta för föreningar som hyr en lokal/anläggning eller ett föreningskansli.

Integrationsbidrag, invandrarföreningar

För aktiviteter som bidrar till integration av nyanlända och andra utlandsfödda i Kristianstads kommun. Vi prioriterar ansökningar som syftar till att organisera och aktivera människor till ett självs ... Read more

Investeringsbidrag

Bidraget ska underlätta för föreningar att finansiera och genomföra investeringar inom sitt verksamhetsområde.

Kulturnattsbidrag

Syftet med bidraget är att ge ideella föreningar inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområde en möjlighet att bidra med kulturaktiviteter under Kulturnatt.

Projektbidrag, fritid

Bidraget ska underlätta för idrotts- och fritidsföreningar att genomföra projekt som ligger i linje med någon eller några av de fem strategier som finns med i kultur- och fritidsnämndens kultur- och f ... Read more

Projektbidrag, kultur

Kulturbidragen avser att stärka och stödja kulturaktörer och kulturföreningars möjlighet att verka för ett rikt och mångsidigt kulturliv i Kristianstads kommun. Bidraget kan sökas för projekt som st ... Read more

Verksamhetsbidrag kultur

Kulturbidragen avser att stärka och stödja kulturaktörer och kulturföreningars möjlighet att verka för ett rikt och mångsidigt kulturliv i Kristianstads kommun. Verksamhetsbidraget ska ge föreningsl ... Read more
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.