Bidrag

Föreningar, studieförbund och institutioner kan söka olika bidrag för sin verksamhet. Kommunens bidrag sköts av våra olika förvaltningar och bidragen har olika kriterier och ansökningssätt.

Reset

Aktivitetsstöd, kommunalt

Bidraget ska stimulera föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet för åldern 7–20 år samt verksamhet för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. Det sistnämnda under förutsättning att merparte ... Read more

Ansök om svensk flagga

Det går bra att ansöka om att få en flagga i gåva från Kristianstads kommun. Flaggan delas ut på Sveriges nationaldag.

Arrangörsstöd, kultur

Kulturbidragen avser att stärka och stödja kulturaktörer och kulturföreningars möjlighet att verka för ett rikt och mångsidigt kulturliv i Kristianstads kommun.

Bidrag till studieförbund'

Kristianstads kommun fördelar genom kultur- och fritidsnämnden bidrag till nio studieförbund med verksamhet i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde 210204 KFN § 11 att undant ... Read more

Byggnadsvårdsbidrag

Byggnadsvårdsbidrag kan ges till underhåll och ombyggnad på fastigheter och anläggningar som anses vara kulturmässigt värdefulla. Bidraget kan också ges vid nybyggnation.

Driftbidrag

Bidraget ska underlätta den fortlöpande driften av föreningarnas anläggningar för föreningar med i huvudsak fokus på idrott och friluftsliv.

Elitbidrag

Elitbidraget ska stärka föreningens marknadsföring och bidra till ökad synlighet för de värden som förknippas med Kristianstad. Syftet är att stärka varumärket Kristianstad.

Energieffektiviseringsbidrag

Bidraget ska underlätta för föreningar att finansiera energieffektiviseringar i sina lokaler eller anläggningar samt ställa om till en fossilbränslefri anläggnings-verksamhet.

Evenemangsbidrag

Evenemangsbidrag kan sökas av föreningar som arrangerar ett evenemang, en större cup eller en större tävling. Alla föreningar och organisationer kan söka evenemangsbidrag, men bara för ett arrangemang ... Read more

Föreningsbidrag

Föreningar som ansöker ska ha som syfte att berika livet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning.
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.