Digidel Kristianstad

Vi stöttar dig i din digitala vardag, handleder i frågor om digital teknik och utforskar digitala tjänster och verktyg tillsammans.

Välkommen till Digidel Kristianstad - ett mobilt digitalt lärcenter som arbetar för att öka den digitala kunskapen och delaktigheten i samhället. Verksamheten bedrivs av Biblioteken i Kristianstad/Kristianstads kommun.

Vi erbjuder handledning, kurser, föreläsningar och workshops där du kan få hjälp med dina digitala frågor, utforska digitalt skapande och prova på olika digitala verktyg. Digidel Kristianstad har sin bas på Kristianstad stadsbibliotek, men arbetar mobilt och uppsökande för och med invånare i hela Kristianstads kommun.

Verksamheten Digidel Kristianstad är en del av det nationella Digidelnätverket och genomförs med stöd av Kulturrådet

 

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.