Staden under 2000-talet

Kristianstads kommun är Skånes till ytan största kommun med en areal på 1 346 kvadratkilometer. I arealen räknas även de inlandsvatten kommunen har som sjöar och åar. I Kristianstads Vattenrike täcker inlandsvattnet inte mindre än 94,3 kvadratkilometer.

Antalet invånare passerade 85 000 år 2019 och har fortsatt att öka. Av kommuninvånarna bor cirka 35 000 i centralorten. Den nuvarande kommunen bestod en gång av 35 olika kommuner. Fortfarande finns här ett 40-tal orter. Ungefär hälften av dessa har mer än 200 invånare. Det gör Kristianstad till Sveriges tätortstätaste kommun.

Varje dag äter i stort sett alla människor i Sverige – och många i andra länder – något som kommer från Kristianstad. Här finns över 1 600 livsmedelsföretag och hundratals andra företag som erbjuder tjänster och produkter till livsmedelsindustrin. Matprofilen har lyfts fram genom Spirit of Food - mat, dryck och upplevelser för alla sinnen. 

Kristianstad har starka handelstraditionener, och människor från hela östra Skåne och delar av Småland och Blekinge betraktar Kristianstad som sin handelsstad. Förutom butikerna och serveringarna i Kristianstad city finns också det stora handelsområdet Kristianstad Väst på Härlöv  och handelsområdet med gallerian C4 Shopping i Hammar.

Livsmedelsindustri, jordbruk och byggindustri  tillsammans med offentlig förvaltning, handel och service är basen i arbetslivet.

Naturum, vattenriket
Naturum Vattenriket.

Naturen erbjuder allt från glittrande hav och djupa skogar till ett öppet och levande jordbrukslandskap. Få platser har så rik och varierad natur som området i Kristianstads kommun och 2005 invigdes Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike. Ett biosfärområde är ett modellområde som visar hur vi kan både bevara och utveckla naturens resurser på ett hållbart sätt. Hösten 2010 invigdes besökscentret naturum Vattenriket som ligger mitt i Helgeå bara en kort promenad från stadens centrum.

Kulturlivet i Kristianstad är varierat. Vi har bland annat Kristianstads teater och Kulturkvarteret, som rymmer stadsbiblioteket och scener som drivs av Musik i Syd. I staden finns också Regionmuseet med Kristianstads konsthall, filmmuseum och järnvägsmuseum och barn- och ungdomskulturhuset Barbacka . Musiklivet har en  en stor bredd. Den kommunala musikskolan är aktiv och Stiftelsen Musik i Syd har sitt huvudkontor i Kristianstad.

Kristianstads kommun tillhör Greater Copenhagen-regionen, som är en av de snabbast växande regionerna i norra Europa. År 2000 invigdes Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn, vilket gav oss direkttåg från Kristianstad till Köpenhamn och vidare till Helsingör. Därtill finns goda tågförbindelser österut till Blekinge. Skånetrafikens regionala busslinjer utgår alla från Kristianstad mot till exempel Lund, Simrishamn, Ystad och så vidare. 

Kristianstadsbygden i historiskt perspektiv

Goda betesmarker
Kring Helgeåns nedre lopp har det länge varit en jordbruksbygd med goda betesmarker.

Kristianstadsslätten kring Helgeåns nedre lopp har sedan äldsta tid varit en jordbruksbygd med goda betesmarker kring vasskantade vattendrag. I norr, väster och söder begränsas området av skogar och åsar.

Helgeån var under förhistorisk tid en betydelsefull samfärdsled. Kring åns nedre lopp, vid stränderna av sjöarna och längs kusterna har boplatser hittats från stenåldern. Högar och rösen markerar fortfarande att bebyggelsen varit utbredd under brons- och järnålder.

De medeltida kyrkorna ligger tätt och av det femtiotal kyrkor som finns inom regionen går de flesta tillbaka till 1100-talet. Av interiörernas kalkmålningar är de äldsta från omkring sekelskiftet 1200. Det har påståtts att man från Fjälkinge backe kan se upp emot 25 olika kyrktorn, en uppgift som säkert kan stämma.

Kristianstadsområdet har också flera slott och borgar. Av den äldsta, biskop Eskils borg i Åhus, finns endast ruiner kvar, medan i Vittskövle bevarats som ett av Nordens ståtligaste renässansslott som ännu fungerar som privatbostad.

Ett monument i sig utgör Kristianstads fästningsplan som omfattade hela den centrala staden och som fortfarande går att spåra i stadsplanen.

Den industriella utvecklingen har påverkat bygden sedan 1800-talets senare del. I samband med det skedde också en kraftig utbyggnad av järnvägsnätet. En tid var Kristianstad knutpunkt för inte mindre än sju järnvägslinjer, men i dag går tågtrafik endast på järnvägen mot Hässleholm och Karlskrona.

(Källor: Kulturminnen i Skåne, 1981, och Kristianstads kommuns årsredovisningar)

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.