Några viktiga årtal i Kristianstads historia

Här hittar du några märkesår ur Kristianstads historia, hämtade bland annat ur böckerna Attraktiv Kulturbygd, 1994 och Kristianstad i äldre tider, 1923.

 
Årtal Händelse
1614 Staden grundläggs
1658 Skåne och Kristianstad blir svenskt
1675-78 Staden åter i danska händer
1614-1847 Fästning i 233 år
1772 Revolutionen i Kristianstad, en del av Gustaf III:s statskupp.
Dramatiska dagar i och omkring staden
1775 Nytt utlopp för Helge å och omfattande sänkning av vattenståndet
1794 Wendes Artilleriregemente kommer till staden
1811 Norra Skånes infanteriregemente bildas, men samlas bara till
övning på somrarna på Ljungbyhed. Staben finns dock i Kristianstad
1821 Hovrätten över Skåne och Blekinge förläggs till Kristianstad
1847 Kristianstads kanske viktigaste årtal. Besked kommer från Stockholm
att Kristianstad skall upphöra som fästning. Befästningsvallarna rivs
och staden kan därmed börja expandera
1847 Kristianstads (hittills) största stadsbrand äger rum och börjar framför
allt i den sydvästra delen av innerstaden
1860 Invallning och utdikning sker av Nosabysjön. Sjön försvinner därmed
och staden kan börja expandera österut på allvar
1860-1910 Expansiv tid för Kristianstad. Industrialismen tar fart
1860-1910 Östermalm bebyggs
Slutet 1800-talet Industrialismen
1865 Järnvägsförbindelse med stambanan. Järnvägen dras fram till
Kristianstad. Av stor betydelse för den framtida utvecklingen.
1914-18 Omfattande mobilisering av militära förband till staden
till följd av första världskriget
1917 Hovrätten flyttas till Malmö
1962 Kristianstad Airport invigs (numera Kristianstad-Österlen Airport)
1974 Storkommunen bildas. Flera mindre kommuner (Åhus, Degeberga,
Nosaby med flera) runt omkring Kristianstad slås ihop med
Kristianstad Stad och bildar nya Kristianstads kommun
1977 Kristianstad Högskola etableras
1994 Stadens två stora regementen, A3 Wendes och P6 Norringarna, läggs ned
1997 I samband med länssammanslagningen av Malmöhus och Kristianstads
län till Region Skåne upphör Kristianstad att vara residensstad.
Skånes politiska ledning, regionfullmäktige, stannar dock kvar i staden
2001 Stadens sista militära förband, Södra Underhållsregementet, läggs ned
2001-02 Staden hotas av översvämning. Tivoliparken hamnar under vatten. Ny vall börjar byggas i Hammarslund.
2005 Biosfärområdet "Kristianstad Vattenrike" invigs
2010 Besökscentret Naturum Vattenriket invigs.
I dag Sveriges mest besökta Naturum
2012 Kommunen passerar 80 000 invånare
2014 Staden Kristianstad fyller 400 år och kommunen fyller 40 år
2017 Militären åter i Kristianstad (Värnpliktiga i Rinkaby)
2019 Kommunen passerar 85 000 invånare
2020 Kristianstad och världen drabbas av coronapandemi
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.