Kristianstads gågator

I centrala Kristianstad är ett antal gator reglerade som gågator under vissa tider. Här kan du läsa vilka regler som gäller på gågatorna och hur det fungerar med pollarna.

Gågatorna är uppskattade shoppingstråk i Kristianstad.
Gågatorna är uppskattade shoppingstråk i Kristianstad.

På gågatorna är du välkommen till fots och på cykel. Alla fordon - inklusive cyklister - har väjningsplikt gentemot gående.

Regler för motordrivna fordon

 • Man får inte föra fordonet på gågatorna i annat syfte än att korsa dem.
  Undantag:
  • Varuleveranser till butiker, godstransporter, eller boendetransporter - men endast mellan kl. 05 - 11.30.
  • Torghandlare får köra in fordon för av-/pålastning av torgvaror (läs om tider här).
  • Sjuktransporter, serviceresor, samt körväg till gårdsparkeringar eller garage.
 • Fordonet får inte parkeras.
  Undantag:
  • Tillfällig dispens kan sökas för fordon som används för skyddsarbeten på hus, flyttbilar, eller liknande motiv (endast kl. 05 - 11.30). Ansök genom kontakta medborgarcenter.
  • Generell dispens gäller för bårtaxi, polis, räddningstjänst, färdtjänst och värdetransporter och fordon som ska utföra akuta reparationer på hus. Ansökan behövs ej.
 • Fordonsförare har alltid väjningsplikt gentemot gående.

Pollare kring gågatorna

Obehörig trafik har under en längre tid varit ett problem på Kristianstads gågator. De innebär obehag för gående och en ökad risk för olyckor. Därför bygger kommunen pollare (låga stolpar) runt gågatorna som ska hindra obehörig trafik. Reglerna för gågatorna kommer att förbli oförändrade. Det betyder att grundregeln fortsatt är att  man inte får köra in på gågatorna med motorfordon, men att vissa motortrafikanter är undantagna och är behöriga att göra så. Bygget kommer att pågå under vår/sommar 2021 och systemet driftsätts under hösten 2021.

Så kommer det att fungera för behörig trafik

Bland de pollare som anläggs är ett antal höj- och sänkbara. De programmeras så att infarterna är öppna under gågatornas varutransporttider, det vill säga kl. 05 – 11.30. På andra tider kan behöriga fordon köra in genom att sänka pollarna med hjälp av sin mobiltelefon. Vid utfart sänks pollarna automatiskt.

Det kommer att finnas både löpande och tidsbegränsade alternativ för dispens att köra in på gågatorna – beroende på vilken typ av behörig trafik det är. Bland de tidsbegränsade dispenserna kommer det finnas olika tidsalternativ – från engångsdispenser till årsvis behörighet.

Vilka är behöriga att köra på gågatorna och hur ansöker man?

Det beror på vilken typ av behörig motortrafikant man är – se tabell nedan. Behörighet att sänka pollarna kan sökas fr.o.m. 1 juli 2021 genom e-tjänsten. Ansökningarna hanteras löpande i turordning och besked lämnas under augusti. Besked om godkänd eller avslagen ansökan lämnas från kommunen innan driftsättning av pollarna sker.

Vid missbruk, exempelvis att en behörig trafikant öppnar för andra att köra in på gågatorna, kan behörigheten dras in.

Tabellbeskrivning
Behöriga motortrafiktyper Tider Så får man behörighet att sänka pollarna
Akut ärende Vid behov Kontakta räddningstjänsten, tfn: 044-200 400.
Blåljus Kl. 00 – 24 Ansökan behövs ej. Styrning sker via RAKEL.
Flyttbil Vid behov E-tjänst
Foodtruck/matvagn Försäljningstider enligt avtal. E-tjänst. Bifoga giltigt hyreskontrakt för er plats.
Innehavare av garageplats eller gårdsparkering. Kl. 00 – 24 E-tjänst. Bifoga giltigt hyreskontrakt för P-plats.
Sjuktransporter, bårtaxi, serviceresor & färdtjänst. Kl. 00 – 24 E-tjänst. Bifoga registreringsbevis för taxi.
Service- och
reparatörsbilar
Vid behov Vid bygge, renovering eller löpande service-kontrakt ansöker du i förväg genom att kontakta medborgarcenter.
Akut? Kontakta fastighetsägaren som sänker pollaren åt er.
Torghandlare 1 h före/efter avtalad försäljningstid. E-tjänst. Bifoga giltigt kontrakt för torghandelsplats.
Varuleveranser Kl. 05 – 11.30 Ansökan behövs ej. Pollarna är nedfällda de aktuella tiderna. Dispens för andra tider ges ej –  vi hänvisar till lastzoner.
Värdetransporter Bankens öppettider E-tjänst.

Common questions

  • Får man cykla på gågatorna

   Ja, man får cykla på gågatorna i Kristianstad. Tänk på att cykeln ska framföras i gångfart och att cyklar har väjningsplikt gentemot gående.

  • Vad gäller för taxibilar?

   Om taxin kör en så kallad sjukresa eller färdtjänstresa så är det ok. Vid en "vanlig" körning får taxi inte köra in på gågatorna.

  • Vad innebär godstransport och var går gränsen?

   En godstransport är när man transporterar skrymmande varor, som exempelvis ett flyttlass, eller ett enstaka lite större objekt, som en soffa eller ett kylskåp. Matkassar eller upphämtning av en take-away-maträtt är inte att anse som skrymmande gods.

   För sådan logistik hänvisar vi till de närliggande lastzonerna eller parkeringarna, exempelvis på Vallgatorna eller Tivoligatan.

  • Måste man reglera gågatorna så strängt?

   Vi har provat olika skyltningar för gågatorna. Den måste vara grund för att väghållaren (kommunen) och ordningsmakten (polisen) ska kunna bevaka och beivra överträdelser – men samtidigt ge flexibilitet för dem som rör sig där. Många funktioner ska samsas på Kristianstads gågator. Där finns gående, cyklister, butiker, boende, garageplatser, uteserveringar, varuleveranser etc., vilket gör att det är ganska många funktioner som ska möjliggöras genom skyltarna.

   För att det ska vara fullt möjligt behövs en skyltning som inte reglerar mer än nödvändigt – men då krävs att bilisterna visar stor hänsyn. Dels för hastigheter, men också om man överhuvudtaget får - eller bör - framföra sitt fordon där. Den hänsynen har minskat så mycket att vi inte anser oss ha något annat val än att strama upp skyltningen – med följd att flexibiliteten för de många behoven blir lägre. Hade det endast varit en form av överträdelse så hade lösningen varit enklare, men tyvärr är överträdelserna många och olika.

    

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.