Vägarbeten

Vägarbeten sker både på grund av akuta behov, som exempelvis vid en vattenläcka, eller vara planerade, som när asfalten byts på en vägsträcka.

Du hittar information om kommunens större vägarbeten på sidan "Störningar och avbrott" under relaterad information. Mindre vägarbeten där eventuell trafikomledning sker i det direkta närområdet läggs inte upp på webbplatsen, utan skyltas endast upp på den aktuella platsen. 

Det är inte bara kommunen som utför arbeten på vägarna. Trafikverket ansvarar för de större vägarna och du hittar information om deras vägarbeten på Trafikverkets webbplats, under "Trafikinformation, väg".

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.