Belysning

Gatubelysningen finns främst till för att öka trafiksäkerheten. Säkerheten avgör alltså om en väg ska belysas eller inte. På allmänna platser finns också annan belysning som ökar tryggheten eller skapar stämning. Vi har 25 000 lampor. Här berättar vi om belysning, drift, ansvar och felanmälan.

Gatubelysning planeras för att öka trafiksäkerheten. Belysning på torg och andra allmänna platser finns för att öka tillgängligheten och tryggheten, för att du lättare ska hitta och förstås för att göra miljön tilltalande och behaglig. I Kristianstads kommun sköter vi ungefär 25 000 belysningspunkter i olika former på våra gator, gång- och cykelstråk. Men allt som lyser är inte kommunens lampor.

Vägbelysning

Generellt är det Trafikverket som ansvarar för belysningen längs större vägar och kommunen som ansvarar för gatubelysningen inom och utanför tätorterna.

Det finns också vägar där kommunen driver belysningen men inte är väghållare. Belysningen drivs då tills den är uttjänt och sedan tar kommunen ställning till om den ska förnyas eller demonteras. Innan beslutet fattas erbjuds väghållaren att ta över belysningen och driften av den.

I fritidsområden är det oftast en vägförening som är väghållare och därför också beslutar om eventuell belysning.

Ansvarsfrågor

 • Som grundregel ansvarar väghållaren för gatubelysningen och markägaren för belysningen av en plats

 • En väghållare kan inte bli skadeståndsskyldig för bristande belysning, det är bilisten som ska anpassa sin körning till förutsättningarna

 • Kommunen monterar inte belysning längs andras vägar

 • Det finns inga krav som säger att enskilda (privata) vägar ska förses med belysning

Felanmäla en trasig belysning

När du ser gatlampor och annan belysning på kommunal mark som är trasig kan du felanmäla dem till kommunens medborgarcenter.

 Till felanmälan

Vad händer när du felanmäler?

 • När en trasig belysning anmäls till medborgarcenter kontrolleras först om felet är nytt eller redan rapporterat sedan innan. Efter det kontrolleras om belysningen tillhör kommunen eller om anmälan ska skickas vidare till någon annan väghållare -  ex. Trafikverket.

 • Tillhör belysningen kommunen så skickas ärendet till kommunens entreprenör för åtgärd. Entreprenören har olika åtgärdstider att förhålla sig till:
  • Omedelbar åtgärd - fel som kan utgöra risk för sak- eller personskada. Då är inställelsetiden 1 timme. Ex. påkörda stolpar eller elskåp som utgör en elsäkerhetsrisk.
  • Åtgärd inom 1 dygn - Om en korsning, ett område, en belysningsgrupp eller ett övergångsställe är släckt så ska det åtgärdas inom 24 h.
  • Åtgärd inom 5 arbetsdagar - Om 3 eller fler lampor är trasiga och inte uppfyller något av kriterierna ovan så är det 5 arbetsdagar som gäller för åtgärd efter att felanmälan skickats till entreprenören.
  • Åtgärd inom 4 veckor - Enstaka lampor som är släckta och inte uppfyller något av kriterierna ovan.

Olika väderförhållanden (särskilt temperaturförändringar kring nollstrecket) kan medföra att kabelfel uppstår och dessa är både svåra att felsöka och hitta rätt plats för åtgärd. I sådana fall läggs tillfällig kabel för strömförsörjning ut tills dess att permanent åtgärd är på plats. Medborgares säkerhet prioriteras alltid först, vilket gör att trafikbelysning alltid prioriteras före exempelvis julbelysning.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.