Belysning

Gatubelysningen finns främst till för att öka trafiksäkerheten. Säkerheten avgör alltså om en väg ska belysas eller inte. På allmänna platser finns också annan belysning som ökar tryggheten eller skapar stämning. Vi har 25 000 lampor. Här berättar vi om belysning, drift, ansvar och felanmälan.

Gatubelysning planeras för att öka trafiksäkerheten. Belysning på torg och andra allmänna platser finns för att öka tillgängligheten och tryggheten, för att du lättare ska hitta och förstås för att göra miljön tilltalande och behaglig. I Kristianstads kommun sköter vi ungefär 25 000 belysningspunkter i olika former på våra gator, gång- och cykelstråk. Men allt som lyser är inte kommunens lampor.

Vägbelysning

Generellt är det Trafikverket som ansvarar för belysningen längs större vägar och kommunen som ansvarar för gatubelysningen inom och utanför tätorterna.

Det finns också vägar där kommunen driver belysningen men inte är väghållare. Belysningen drivs då tills den är uttjänt och sedan tar kommunen ställning till om den ska förnyas eller demonteras. Innan beslutet fattas erbjuds väghållaren att ta över belysningen och driften av den.

I fritidsområden är det oftast en vägförening som är väghållare och därför också beslutar om eventuell belysning.

Ansvarsfrågor

  • Som grundregel ansvarar väghållaren för gatubelysningen och markägaren för belysningen av en plats

  • En väghållare kan inte bli skadeståndsskyldig för bristande belysning, det är bilisten som ska anpassa sin körning till förutsättningarna

  • Kommunen monterar inte belysning längs andras vägar

  • Det finns inga krav som säger att enskilda (privata) vägar ska förses med belysning

Felanmäla en trasig belysning

När du ser gatlampor och annan belysning på kommunal mark som är trasig kan du felanmäla dem till kommunens medborgarcenter.

 Till felanmälan

Vad händer när du felanmäler?

  • När en trasig belysning anmäls till medborgarcenter kontrollerar de först om felet redan har rapporterats av någon annan. Sedan avgör de om felet gäller kommunens belysning eller om ärendet ska skickas till någon annan, exempelvis Trafikverket

  • Tillhör belysningen kommunen skickar medborgarcenter ärendet till det kommunala bolaget C4 Energi, som sköter driften av vår belysning

  • Medborgarnas säkerhet prioriteras alltid, därför lagas gatlampor före exempelvis julbelysningar
  • Om felet innebär fara för människor lagas det akut. Men lampor som slocknat på grund av fel på kablar eller belysningsstyrningar kräver felsökning innan de kan åtgärdas

  • Enskilda lampor längs vägar byts inte omedelbart. Byten samordnas och görs normalt inom fyra månader

  • Byten av trasiga glödlampor görs ofta vid planerade service- och underhållsrundor. Vid kontroller och byten är det vanligt att lampor i ett område lyser under dagtid

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.