Renhållning och snöröjning

Kommunen ansvarar för renhållning och snöröjning på gator och vägar där kommunen är väghållare. Läs mer om när, var och hur vi sköter kommunens gator och vägar.

Ibland blir det vinter och snö - även i Skåne.
Ibland blir det vinter och snö - även i Skåne.

Kommunens gator och vägar sopas en gång på våren och en på hösten. Vissa sträckor med speciella typer av växtlighet intill sopas oftare. Det gäller även gång- och cykelvägar.

Städning av parkeringar i Kristianstad

I Kristianstad städas parkeringsplatserna en dag varje månad, mellan kl 8 - 13. Då gäller förbud för bilar att parkera eller stanna på platserna. Förbudet gäller i centrum, på Östermalm, i Parkstaden, Vasastaden och på Söder. Se skyltar vid de aktuella gatorna för information om vilken dag då förbudet gäller.

Gågator

Gågatorna i innerstaden sopas varje morgon och under sommaren kan de även städas under dagen.

Vinter och halka

Med vinter kommer oftast snö och halka. Vägar i kommunen plogas i en uppgjord ordning och sedan påbörjas halkbekämpning direkt. Prioriteringsordningen för snöröjning är:
 1. Till-/utfartsvägar och gång-/cykelvägar
 2. Matarvägar (tvärgator)
 3. Villavägar

OBS! Var uppmärksam när du färdas på stadens broar vid väderomslag. De kyls snabbare än marken runt omkring och blir därför hala snabbt - särskilt träbroarna.

Du kan läsa mer om halkbekämpningen under "Vanliga frågor och svar".
 

Sopning av gator

Efter vintern sopar vi  gator, vägar och gång- och cykelvägar rena från sand och grus. Vi startar när risken för halka är över och prognosen visar vårväder. Vi brukar börja med detta i mars månad.

 

Fastighetsägares ansvar

Att vara fastighetsinnehavare inom tätbebyggt område innebär följande ansvar för gångytan utanför fastigheten:

 • Ta bort ogräs och annan växtlighet
 • Sopa upp sand m.m.
 • Avlägsna snö och is
 • Motverka halka
 • Hålla rännstensbrunnar fria från exempelvis snö, löv och barr.

Sopa eller spola inte ner sand eller annat i rännstensbrunnarna. Om kommunen använder gångytan utanför din fastighet som upplag för undanröjd snö, är du som fastighetsägare befriad från snöröjningsskyldighet under tiden.

OBS! Postlådor, soptunnor och infarter är det fortfarande fastighetsägarens ansvar att skotta fram. Fastighetsägaren är också ansvarig för att undanröja istappar och tung snö som kan falla från tak.

Common questions

  • Min cykel får punktering av gruset ni halkbekämpar med - kan ni byta metod?

   Det bästa alternativet vi har för halkbekämpning på gångbanor är att grusa. Kommunen har tidigare testat andra metoder, men salt smälter och sand regnar bort.

   Gruset fungerar så att när det töar så lägger sig stenen på gångbanan och när det senare fryser på så blir det som sandpapper i isen och motverkar halka.

   Vi har gjort ett aktivt val att använda gruset som ger effektivare halkbekämpning. Så har de flesta kommuner och andra väghållare, exempelvis Trafikverket, också gjort. Vi använde ett vassare grus tidigare, så punkteringsrisken borde vara mindre idag, även om det förekommer.

   Punkteringsproblematiken är också en följd av ett nytt konsumtionsmönster. De flesta "pendlingscyklar" som säljs idag är utrustade med tunna däck som ger lägre friktion - och därmed högre hastighet - på torr asfalt. De är tyvärr inte anpassade för vinterväglag. Om du ska cykla på vintern så är ett gott råd att utrusta cykeln med vinterdäck som är grövre. Det finns till och med cykeldäck som har dubbar.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Medborgarcenter

Phone

Visit address

Read more

Väghållning

Det finns fler väghållare än kommunen. Väghållaren ansvarar för drift och skötsel på sina vägar.

Read more