Prognoser och vattennivåer

Kristianstad har ett avancerat prognossystem för vattenflöden och vattennivåer. Systemet Flood Watch använder data från SMHI och Eons kraftverk i Helge å. Prognoserna ger goda möjligheter att agera i tid och på rätt sätt inför ett hotande översvämningsläge.

Kommunen anpassar sin beredskap och information till allmänheten utifrån det aktuella läget. Övervakningen skärps när flöden och vattennivåer stiger.  Vid omkring + 2 meter betraktar vi det som ett allvarligare högvattenläge och arbetar med höjd beredskap .

Värden just nu

Flood Watch är öppet att titta på för alla som vill. I Flood Watch kan du själv följa aktuella flöden, vattennivåer, temperatur och nederbörd. Där finns också prognoser för tio dagar framåt i tiden.

För Kristianstads vattenverk och Osby visas även SMHI:s prognoser för nederbörd och temperatur.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.