Säkerhetsutbildningar

Räddningstjänsten utbildar runt 5500 personer i olika slags utbildningar varje år. Vi har möjlighet att hålla en stor mängd olika utbildningar, både på brandstationen eller hos dig. Vi samarbetar också med flera andra aktörer, till exempel Brandförsvarsföreningen Skåne.

Vi har möjlighet att hålla utbildningar på brandstationen med tillgång till lektionssalar och övningsfält men vi kan också genomföra utbildningen hos dig eller på annan lämplig plats. Vi har samarbete med ett antal olika samarbetspartners, till exempel Brandförsvarsföreningen Skåne.

Vi håller utbildningar inom:

  • Brandskydd
  • Hjärt- och lungräddning, HLR
  • Handbrandsläckning
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Utrymningsövningar
  • Anläggningsskötare för automatiska brandlarm

Om du är intresserad och vill ha mer information, kontakta oss.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.