Trygg och säker

Trygghet och säkerhet är viktigt för alla. Att utan rädsla för att drabbas av brott eller olyckor kunna gå ut i området där vi bor, att kunna promenera hem på kvällen och att kunna lita på att barnen har en säker och trygg vardag är viktiga delar i den livskvalitet som kommunen vill skapa.

Kristianstads kommun arbetar för att vi ska ha en trygg och säker kommun att leva och vistas i. Målet är att förebygga och minska faror, olyckor och brott.

Du har också ett eget ansvar för att förebygga olyckor och för hur du agerar om en olycka inträffar. Gå gärna in och läs mer på webbplatsen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. 

Du kan även kontakta räddningstjänsten om du har frågor kring hur du kan öka säkerheten för dig, din familj, dina anställda eller allmänheten.

I vårt digitala samhälle är det också viktigt att tänka på säkerheten kring  information och kommunikation. Lösenord och personuppgifter kan utnyttjas i bedrägligt syfte.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.