Tollarp centrum hemtjänst

Vi har som mål att du som kund ska vara nöjd med den hemtjänst vi utför åt dig.

Geografiskt område vi är verksamma i:

Centrala Tollarp, Träne, Ovesholm, Mansdala, Nöbbelöv, Gärds Köpinge, Lyngsjö, Hommentorp.

Verksamhetens mål

Vi sätter dig som kund i centrum. Detta innebär att du utifrån dina behov, möjligheter och önskemål får din personliga omvårdnad och service utformad med stort inflytande. Vi är flexibla kring dina insatser och försöker tillgodose dina önskemål. Vårt mål är att du skall känna trygg med oss som utförare.

Personal och kompetens

Flertalet av våra medarbetare har undersköterskeutbildning eller annan vårdutbildning. Vi har mycket lång erfarenhet av vård och omsorgsarbete i medarbetargruppen.

Våra medarbetare får fortlöpande utbildning inom de områden som är aktuella för verksamheten. Flera i personalgruppen har utbildning i rehabilitering och vi arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.