Söder hemtjänst

Med ett trevligt bemötande tillgodoser vi dina önskemål så långt det går.

Geografiskt område vi är verksamma i:

Teamområde Söder består av två hemtjänstgrupper som är verksamma i innerstan samt på Söder.

Verksamhetens mål

Vi har som mål att du ska vara nöjd som kund hos oss. Vi erbjuder kontaktman och en genomförandeplan. Med ett trevligt bemötande tillgodoser vi dina önskemål så långt det går.

Personal och kompetens

Personalens grundutbildning: Omvårdnadsutbildning.

Specialkompetens: Personalen deltar i omsorgsförvaltningens övergripande utbildningar om läkemedel, diabetes, hälsosam förflyttning samt dokumentation.

Språkkunskaper: Svenska, engelska, polska, finska, kroatiska, arabiska, albanska, estniska, afrikanska, kinesiska och vietnamesiska.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.