Färlöv-Önnestad hemtjänst

Vi ger hög kvalitet på omsorg och omvårdnad till dig som kund.

Geografiskt område vi är verksamma i:

Färlöv och Önnestad med omnejd.

Verksamhetens Mål

Hög kvalitet på omsorg och omvårdnad till dig som kund.

Personal och kompetens

Personalens grundutbildning: Undersköterskeutbildning.

Specialkompetens: Sårvård, hemrehabilitering, läkemedel, diabetes, förflyttningsteknik, hjälpmedel vid inkontinens, demens och psykiatri, samt vård i livets slut.

Språkkunskaper: Svenska, engelska, spanska, serbokroatiska, bosniska, rumänska, tyska och turkiska.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.