Degeberga hemtjänst

Vi kan erbjuda dig samtliga biståndsbedömda tjänster som finns inom hemtjänsten. Det innebär förutom omvårdnad, städ och social kontakt att du har tillgång till trygghetslarm, matdistribution och ledsagning till bland annat sjukvård, fotvård och frisör. Vi erbjuder även avgiftsfri avlösning.

Geografiskt område vi är verksamma i:

Degeberga, Vittskövle, Maglehem, Olseröd, Lökaröd, Hörröd, Kyllingaröd, Everöd, Lyngby, Östra Sönnarslöv, Huaröd.

Alla tjänster under ett tak – en helhetslösning

Vi kan erbjuda samtliga biståndsbedömda tjänster som finns inom hemtjänsten. Det innebär förutom omvårdnad, städ och social kontakt att du har tillgång till trygghetslarm, matdistribution och ledsagning till bland annat sjukvård, fotvård och frisör. Vi erbjuder avgiftsfri avlösning.

Eftersom alla dessa tjänster utförs av samma personal i hemtjänstgruppen, kommer du alltid att känna igen dem som levererar din mat, svarar på larmet eller följer dig till vårdcentralen.

Mötesplatsen i Degeberga erbjuder många aktiviteter. Självklart hjälper vi dig att förmedla de kontakter du behöver så att du kan ta del av det som lockar dig.

Personal och kompetens

Vi är 20 personer som arbetar i Degeberga hemtjänst. Samtliga har vårdutbildning och många har lång erfarenhet.

Kompetensen i gruppen höjs kontinuerligt genom bland annat vidareutbildning inom medicin, diabetes och förflyttningsteknik.

Sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast ingår i teamet runt kunden.

Personal med specialkompetens:

Hemrehabombud Det innebär att om du som kund har behov av extra stöttning efter till exempel en sjukdom eller olycka, kan du bli beviljad särskilda stödjande insatser i hemmet för att så snabbt som möjligt komma tillbaka och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Demensombud Han/hon håller sig uppdaterad om de senaste rönen inom demensforskningen. Demensombudet kan hjälpa dig att ansöka om extra insatser, bland annat finns tillgång till vårdhund.

Kostombud håller sig uppdaterade om vad som händer inom området kost och näring och är en resurs du kan dra nytta av när det gäller diet, kosthållning och näringstillskott.

De flesta som arbetar i team Degeberga har en stark lokal förankring i området. Det innebär att våra kunder blir sedda och bekräftade vilket är en stor trygghet för dig som kund. Du behöver aldrig känna dig anonym.

Vi har tystnadsplikt.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.