Allön/Sommarro hemtjänst

Vi sätter dig som kund i centrum. Detta innebär att du utifrån dina behov, möjligheter och önskemål får din personliga omvårdnad och service utformad med stort inflytande.

Geografiskt område vi är verksamma i:

Centrala Kristianstad – Hemtjänst och hemsjukvård på Allögårdens A- och B-hus, samt Sommarro och i Hammar.

Verksamhetens mål

Vi sätter dig som kund i centrum. Detta innebär att du utifrån dina behov, möjligheter och önskemål får din personliga omvårdnad och service utformad med stort inflytande. Vi är mycket flexibla kring dina insatser och vi försöker att lösa dina önskemål. Vi ombesörjer alla de olika insatser som finns inom hemtjänsten.

Speciell inriktning

Vi erbjuder hemtjänst dygnet runt. På både Sommarro och Allö finns gemensamhetsutrymme, restaurang samt mötesplats.

Personal och kompetens

Personalens grundutbildning: Flertalet av medarbetarna har vård- och omsorgsutbildning och lång erfarenhet.

Specialkompetens: Rehabombud finns. All personal arbetar med ett rehabiliterande synsätt. Syn och hörselombud finns.

Språkkunskaper: Svenska, engelska, danska, spanska, serbokroatiska, albanska.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.