Åhus hemtjänst

Vi arbetar med ett stort engagemang, flexibilitet och med hjärtat på rätta stället. Du är som kund alltid i centrum och får dina beviljade insatser utförda efter dina egna önskemål.

Geografiskt område vi är verksamma i:

Centrala Åhus samt Pallersområdet, Vattentornsområdet, Kavröområdet, Täppet , Yngjsö, Transval, Äspet, Furuboda och Ripa.

Verksamhetens mål

Du är som kund alltid i centrum och får dina beviljade insatser utförda efter dina egna önskemål. Vi arbetar flexibelt. Ditt behov styr insatsen.

Personal och kompetens

Flertalet av oss är utbildade undersköterskor. Vi arbetar med ett stort engagemang, flexibilitet och med hjärtat på rätta stället.

Vi är även utbildade i rehabiliterande förhållningssätt, case management och psykiatri. I vårt team ingår också distriktsjuksköterska samt arbetsterapeut och sjukgymnast.

Våra språkkunskaper är: Svenska, engelska, tyska, polska, ryska, arabiska.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.