Trygghetsboende

Trygghetsbostad är en vanlig hyresrätt med bra tillgänglighet. Skillnaden mot andra hyresrätter är att minst en i hushållet måste ha fyllt 70 år vid inflyttningen.

Lägenheternas planlösning och graden av tillgänglighet varierar. Oftast finns möjlighet att äta lunch i en gemensam lokal i samma hus eller i hus i närheten.

Skillnaden mot andra hyresrätter är att minst en i hushållet måste ha fyllt 70 år vid inflyttningen. Du söker och hyr lägenheten av respektive hyresvärd.

Det är viktigt att veta att det inte ingår någon typ av omvårdnadsinsats i ett trygghetsboende, det är en vanlig bostad. All hjälp med omsorg, till exempel hemtjänst, måste sökas via en biståndshandläggare i kommunen.

Du som har hemtjänst och ska flytta till annan bostad behöver i god tid meddela din hemtjänstgrupp eller biståndshandläggare så att larm och övriga pågående insatser kan planeras i din nya bostad.

I Kristianstads kommun förmedlas Trygghetsbostäder via ABK. Läs mer på deras hemsida.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.