Charlottesborg korttid/växelvård

Charlottesborg korttid/växelvård enhet 5 vänder sig till personer med demenssjukdom. Här erbjuds rehabilitering/aktivering, växelvård, avlösning utanför hemmet, särskilda omsorger efter sjukhusvistelse samt vård och omsorg i väntan på permanent boende.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.