Besök på vård- och omsorgsboenden

Råd kring vad du behöver tänka på vid besök på vård- och omsorgsboenden och korttidsboenden.

Råd vid besök på vård- och omsorgsboenden och korttidsboenden

Välkommen att besöka nära och kära, men tänk på följande:

  • Kom bara på besök om du känner dig helt symtomfri.
  • Desinfektera gärna händerna före och efter besöket.

Målsättningen med råden är att fortsätta skydda boende och personal från smitta.

Råd vid besök på korttidsboenden

Berätta gärna för personalen i förväg när du planerar att komma. Vi ser gärna att besöket sker på eftermiddagarna mellan kl. 14.00 och 16.00.

Vi föredrar att besöket sker i avsedda besöksrum. För att ni ska kunna hålla avståndet under besöket rekommenderar vi att som mest två besökare är där samtidigt.

När det är dags för besöket:

  • Kom bara på besök om du känner dig helt symtomfri.
  • Vänta utanför huvudentrén tills du blir upphämtad av personalen som guidar dig genom lokalen.
  • Personalen visar dig var du kan tvätta och sprita händerna. Vi erbjuder munskydd.
  • Tänk på att inte gå genom lokalerna på egen hand när du ska gå hem, utan ring på personalen med hjälp av trygghetslarmet, så följer de dig ut.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta enhetschefen för boendet för mer information.

Tack för att du tar ansvar och hjälper till att skydda de som bor på våra boenden från smitta!

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.