Besök på vård- och omsorgsboenden under pandemin

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att bli allvarligt sjuk i covid-19. Alla har ett ansvar att skydda äldre från smitta.

Det är fortfarande oklart i vilken utsträckning en vaccinerad person kan sprida smittan vidare, hur länge vaccinet ger skydd och om skyddet räcker mot muterade varianter. Därför behöver åtgärder för säkra besök kvarstå.

Tänk på

Ta ställning inför varje besök om du bör besöka boendet just idag. Undvik onödiga besök.

Viktigast att tänka på är att du som besökare ska

 • Stanna hemma när du har symtom, även om de är milda
  Träffas bara när ni känner er friska. Det är bättre att avstå från ett besök än att riskera att sprida smitta på boendet.

 • Tvätta händerna ofta
 • Tvätta händerna inför, under och efter besöket med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Använd handsprit när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Håll avstånd
 • Även om den du besöker är vaccinerad, behöver du hålla avstånd till andra personer, både inomhus och utomhus.

Gör en riskbedömning inför varje besök

Som ett stöd för dig som besökare har vi tagit fram en modell där du kan bedöma om din livsstil eller andra omständigheter medför en hög eller låg risk att smittas av covid-19. En hög risk att smittas innebär också en hög risk att smitta andra. Det hjälper dig att avgöra om du till exempel bör undvika att göra besök inomhus på boendet.

Utomhusbesök och digitala besök

Vi kommer även fortsättningsvis att erbjuda hjälp med att träffas digitalt, med hjälp av telefon- eller videosamtal. Ur smittrisksynpunkt är detta naturligtvis det bästa sättet att hålla kontakten.

Som komplement kan ni även fortsätta att träffas utomhus på distans, på samma sätt som tidigare. Det är det bästa och mest skyddade sättet att träffas fysiskt. Därför rekommenderar vi detta i första hand framför inomhusbesök. För de som har problem med hörsel eller talstyrka hjälper personalen gärna till.

Boka dina utomhusbesök genom att ringa boendet.

Inomhusbesök

Om du befinner dig på den gröna nivån i riskbedömningen, det vill säga har låg risk att bära på smitta, kan du också göra besök inomhus.

 • Berätta för personalen i förväg när du planerar att komma. För att ni ska kunna hålla avståndet inne i lägenheten rekommenderar vi att som mest två besökare är där samtidigt.

När det är dags för besöket:

 • Gör en ny riskbedömning för dagen. Ställ in besöket om du har symtom.
 • Tvätta händerna noga innan du kommer till boendet.
 • Vänta utanför dörren tills du blir upphämtad av personalen som guidar dig genom lokalen. Syftet är att du inte ska råka komma för nära någon av de andra äldre på boendet.
 • Personalen visar dig var du kan tvätta och sprita händerna. Vi erbjuder munskydd.
 • Besöket inomhus äger rum inne i lägenheten. Tänk på att hålla avståndet till varandra – visa kärlek och omtanke på andra sätt! Personalen hjälper gärna till vid hörselproblem.
 • När ni är klara desinficerar du de ytor som du rört vid med ytsprit.
 • Tänk på att inte gå genom lokalerna på egen hand när du ska gå hem, utan ring på personalen med hjälp av trygghetslarmet, så följer de dig ut.

Besöksrutinerna kan ändras vid lokala utbrott

Om ett boende skulle drabbas av covid-19 kan särskilda rutiner komma att gälla.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta enhetschefen för boendet för mer information om hur du kan besöka dina anhöriga.

Tack för att du tar ansvar och hjälper till att skydda de som bor på våra boenden från smitta!

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.