Avgiftshandläggare ordinärt boende

Avgiftshandläggare beräknar utifrån din inkomst vad du ska betala för den insats du har blivit beviljad.

Ta kontakt med avgiftshandläggarna om du har några frågor på 044 - 13 28 00

Telefontid: måndag - fredag kl. 10.00-12.00

Du kan också maila till avgiftshandlaggarna@kristianstad.se

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.