Missbruk

Det finns hjälp att få för den som har ett missbruks- eller beroendeproblem. Vårt arbetssätt bygger på att vi hjälps åt för att du ska komma tillrätta med dina problem.

Om du eller någon i din närhet har problem med ett beroende, tex. missbruk av alkohol eller andra beroendeframkallande droger eller spelmissbruk har vi verksamheter som kan hjälpa dig. Vi har verksamheter som arbetar både med behandling, sysselsättning, förebyggande arbete och med utbildning.

Våra verksamheter riktar sig till alla åldersgrupper. Du är välkommen till oss ensam eller tillsammans med din familj. Mötena sker på Boendebasen eller i ditt hem.

Vi erbjuder

 • stöd
 • samtal
 • råd
 • planering
 • tillfälligt boende

Ansök om hjälp

Välkommen att kontakta oss om du vill ansöka om hjälp. När du ansöker tar någon av våra socialsekreterare emot om din ansökan. Du blir kontaktad och tillsammans diskuterar ni vilket hjälp som du behöver.

Om du vill veta mer om vilken typ av stöd vi har är du välkommen att kontakta oss. 

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.