Tolk

Den som inte talar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad har rätt att få hjälp av en tolk i kontakt med oss på Kristianstads kommun. Det kostar inget och det är vi som bokar tolk när man besöker oss.

Om du vill ordna tolkhjälp själv går det bra men vi vill inte att barn används som tolkhjälp för föräldrar eller släktingar.

Hur bokar jag tolk?

Du kontaktar den tjänsteperson eller handläggare som mötet ska ske med och berättar att du behöver en tolk och vilket språk det gäller.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.