Hjälp med bostad

Nedan ser du vart du kan vända dig för att få hjälp med att hitta en bostad.

Boende, bostad

Migrationsverket ordnar boende för alla som söker asyl i Sverige. Som asylsökande kan du även välja att bo hos släktingar eller vänner under tiden du väntar på asyl. Sedan 1 juli 2020 har Migrationsverket nya regler för eget boende. I Kristianstads kommun finns några bostadsområden där Migrationsverkets regler för eget boende gäller. Det betyder att du kan förlora din dagsersättning och särskilt bidrag om du som asylsökande flyttar till eget boende i dessa områden. Mer information finns på Migrationsverkets webbplats

Anvisad ett boende

Du som under asyltiden har bott på ett av Migrationsverkets boenden kan sedan bli anvisad ett boende i Kristianstad. Om du blir anvisad ett boende så kan du inte påverka var boendet är eller hur stort det är. Ett anvisat boende har bara det mest nödvändiga, du kan till exempel få hyra ett eget rum där du delar kök med andra.

Så fungerar det att hitta bostad

När du har fått uppehållstillstånd är du inte längre asylsökande utan kallas då nyanländ. Du som är nyanländ och vill bo kvar, eller har fått uppehållstillstånd och vill flytta till Kristianstads kommun, måste själv ordna boende. 

Här kan du titta på filmer på svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska. I filmerna får du reda på hur du kan hitta någonstans att bo. Du får tips på viktiga saker att tänka på när du hyr en bostad.

Filmer om att hitta bostad (olika språk)

Här listas information om vart du kan vända dig för att hitta boende i Kristianstad.

ABK

ABK är Kristianstads kommuns fastighetsbolag och de som har flest lägenheter till uthyrning i kommunen. Du kan registrera dig i deras bostadskö utan personnummer. Då klickar du i rutan "saknar svenskt personnummer".

ABKs webbplats

Andra hyresvärdar och boende

Information om större bostadsförvaltare kan du hitta här på webbplatsen. Du måste oftast ställa dig i kö för en bostad.

Andra hyresvärdar och boende

Tänk på detta om du söker bostad

Det är inte tillåtet för hyresvärdar eller hyresgäster i Sverige att ta betalt för eller sälja hyreskontrakt. Om någon säljer ett kontrakt till dig så är det ett brott och personen kan dömas till fängelse. Mer om dina rättigheter och skyldigheter kring boende kan du läsa om på Information Sveriges webbplats.

Information Sveriges webbplats

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.