Urbana Hembygdsgården

Urbana Hembygdsgården är en mötesplats på Näsby. Här finns aktiviteter för alla i kommunen. Du är varmt välkommen att delta i våra aktiviteter eller leda aktiviteter som volontär eller förening.

Urbana hembygdsgården - en mötesplats för alla!
Urbana hembygdsgården - en mötesplats för alla!

Urbana Hembygdsgården 

På grund av smittspridningen och restriktioner i samband med Covid-19, så är mötesplatsen stängd för tillfället. Vi informerar och tipsar om aktiviteter som sker i Kristianstad på vår Facebook sida.

Vår mötesplats har vanligtvis många aktiviteter som anordnas av volontärer och föreningar t.ex. kulturträffar, jobbsökgrupp, språkgrupper för dig som vill lära dig svenska, körkortsteori, föräldragrupper, cykelkurser, föreningsaktiviteter, läxhjälp för barn och vuxna, rådgivning och barngrupper m.m. Under sommaren har vi också sommarlovsaktiviteter för barn och familjer. Dock planerar vi efterhand vad som är möjligt att genomföra, på grund av Covid-19.

 

Är du nyanländ och vill få kontakt med en volontär?

Du har kanske bara varit i Sverige och Kristianstad en kort tid eller några år och skulle gärna vilja få kontakt med någon som du kan prata svenska med, som ger dig studietips, få tips om hur du kan söka bostad/arbete eller utbildning. Eller ha en social kontakt med någon om du är ensam, få samhällsinformation eller större nätverk i Kristianstad. Ring eller maila till volontärsamordnaren, så kan du få kontakt med en Integrationsguide (volontär) och Föreningslots som kan hjälpa dig. Eller anmäl dig via vår E-tjänst: https://etjanster.kristianstad.se/s/volontar_oms. Det finns också mer information i vår folder (se under dokument).

 

Vill du bli volontär och stödja nyanlända?

Som integrationsguide (volontär) stödjer du ett nyanlänt barn, ungdom, vuxen eller en familj med exempelvis att prata och lära sig svenska. Ge kunskap kring samhällsorientering och informera kring bostads-/arbets-/utbildningssökande. Eller vara en social kontakt, då en del är ensamma. Du kan också inspirera till nya möjligheter och tankesätt som finns i Sverige kring värderingar och rättigheter. Informera och lotsa nyanlända till olika aktiviteter, platser eller mötesplatser. Ge läxhjälp, studietips eller utöka nyanländas nätverk. Du får samtidigt också en ny kontakt i ditt liv med en person som har en helt annan bakgrund och kultur än din egen, det finns mycket spännande erfarenhetsutbyten och nya lärdomar i mötet med en nyanländ.  

Du bestämmer själv hur ofta du kan tänka dig att ställa upp som volontär och vad du vill bidra med. På grund av rådande restriktioner i samband med Covid-19 så har vi anpassat volontärverksamheten till att träffarna genomförs främst via t.ex. digital form eller utomhus med avstånd. Som stöd till dig som vill bli volontär så finns introduktion, träffar, utbildningar (informationsfilmer) och fin gemenskap med andra volontärer inom kommunen.

Kristianstads kommun samarbetar med civila samhället och andra verksamheter för att stödja nyanlända i Kristianstad, t.ex. är Röda Korset, FN-föreningen, Rädda Barnen, RF-SISU Skåne och Högskolan Kristianstad samarbetsaktörer i vår satsning. Kontakta gärna oss om din förening eller verksamhet vill samarbeta.

Vill du bli volontär eller få mer information så kontakta gärna volontärsamordnaren, kolla i vår folder (se under dokument) eller anmäl dig via vår E-tjänst: https://etjanster.kristianstad.se/s/volontar_oms

Varmt välkommen till oss!

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.