Psykisk funktionsnedsättning

Om du har en psykisk funktionsnedsättning så kan du få stöd och hjälp från Kristianstads kommun. Det finns också flera nationella organisationer och hjälpforum dit du kan vända dig.

Det finns stöd att få för dig med psykisk funktionsnedsättning och dina anhöriga.
Det finns stöd att få för dig med psykisk funktionsnedsättning och dina anhöriga.

Hos oss kan du få stöd och hjälp för bland annat återhämtning från psykisk sjukdom, rehabilitering, och stöd för att kunna vara delaktiga i samhället på samma villkor som andra. Här kan du hitta mer information om vilket typ av stöd du kan få.

Vi har samlat förslag på nationella och lokala organisationer, föreningar och hjälpforum stöttar personer med psykisk funktionsnedsättning.

Attention KRISTIANSTAD-HÄSSLEHOLM

Attention är en intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), både med och utan diagnos.

Attention Kristianstad-Hässleholm

Jourhavande medmänniska

Jourhavande medmänniska (JM) svarar i telefon nattetid. Du kan ringa till JM om du vill prata med någon som lyssnar på dig och är just en medmänniska.

Jourhavande medmänniska

MIND för Psykisk hälsa

Mind har flera hjälplinjer och ett stödforum på nätet för dig som mår dåligt. Där kan du prata med andra om hur livet faktiskt är - även bortom carpe diem och solnedgångar mot horisonten.

På MINDs hemsida hittar du telefonnummer, e-post och webbadresser till självskadechatten, självmordslinjen, äldrelinjen och föräldralinjen.

MIND för psykisk hälsa

OCD-föreningen Östra Skåne-Blekinge

Föreningen ordnar aktiviteter för sina medlemmar.

OCD-föreningen Östra Skåne-Blekinge

Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH Kristianstad

RSMH har en lokal förening i Kristianstad. Hos RSMH kan du som lever med psykisk ohälsa och känner dig ensam hitta stöd och träffa andra i samma situation. De kan vara en fika och pratstund, att delta i en självhjälpsgrupp, kurser eller andra aktiviteter.

Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH Kristianstad

Självskadechatten, SHEDO 

SHEDO är en ideell förening som arbetar med att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende och en bättre vård för drabbade. I SHEDOs självskadechatt kan du få stöd om du är drabbad eller anhörig till en drabbad. Du kan också skicka e-post.

Självskadechatten SHEDO

SPES, Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd

SPES ger stöd och hjälp till efterlevande. Deras telefonjour har öppet varje kväll. De ordnar träffar och samtalsgrupper där efterlevande kan dela med sig av erfarenheter och kunskaper, ordnar föreläsningar och andra arrangemang. SPES har också en ungdomssektion med egna kontaktpersoner och egen verksamhet i olika delar av landet. Det finns två grupper på Facebook, en för medlemmarna att dela tanka och erfarenheter som är stängd och en för information som är öppen.

På SPES webbplats hittar du kontaktuppgifter till kontaktpersoner i Skåne.

SPES, Riksförbundet för suicid Prevention och Efterlevandestöd

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.