Korttidstillsyn för skolungdom

Korttidstillsyn utanför det egna hemmet är för skolungdomar över 12 år. Möjligheten finns före och efter skoldagen, under lovdagar och studiedagar samt under skollov. Vi ger alltid barn och föräldrar ett stort inflytande.

Du som är förälder till ett barn eller ungdom med stora funktionsnedsättningar kan få hjälp med att se efter ditt barn efter skoltid och under lov.

Korttidstillsyn innebär att barnet eller ungdomen deltar i olika aktiviteter eller annan meningsfull verksamhet som gör det möjligt för dig som förälder att delta i arbetslivet eller studera.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.