Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast

Du når oss lättast per telefon kl 08:00–10:00 måndag–fredag. Övrig tid har vi en telefonsvarare som lyssnas av regelbundet under dagen. Vänligen lämna detaljerade uppgifter så att vi vet vem ärendet gäller.

Kontaktuppgifter

Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjukgymnaster

Telefon: 044 - 13 20 20

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.