Hjälpmedel

Du som har någon form av funktionsnedsättning kan få låna hjälpmedel för att klara vardagen bättre.

Hjälpmedel ordineras utifrån dina individuella behov. Det är arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och sjuksköterskor som bedömer dina behov i samråd med dig.

Hjälpmedel lånas ut kostnadsfritt men bedömningen av hjälpmedelsbehovet debiteras enligt taxan för hemsjukvård.

Vissa hjälpmedel, som till exempel elrullstolar, synhjälpmedel och hörselhjälpmedel tillhandahålls av Region Skåne.

Hur gör jag för att få hjälp?

För kontakt med Rehabenheten: (fysioterapeut, sjukgymnast, arbetsterapeut)

Du når oss per telefon 044 - 13 20 20 mellan kl 08:00–10:00 måndag–fredag (ej helgdagar). Övrig tid har vi en telefonsvarare som lyssnas av regelbundet under dagen. Vänligen lämna detaljerade uppgifter så att vi vet vem ärendet gäller.

Du kan också ringa medborgarcenter så kopplar de dig rätt.

Återlämning av hjälpmedel 

Tänk på att hjälpmedel ska vara rengjorda innan de återlämnas. Om man själv inte kan lämna tillbaka hjälpmedel, så finns möjlighet att få hämtning mot avgift.

Vilka tider? Vardagar kl. 8.00 – 17.30

Var lämnar du hjälpmedlen?

Intern Hjälpmedelsverksamhet – Kristianstads kommun

Estrids väg 1, Öllsjö

291 65 Kristianstad

Har du några frågor vänligen kontakta:

044- 13 44 50

Titta gärna på vår informationsfilm om återlämning av hjälpmedel.

 

För kund på vård- och omsorgsboende

Under rådande besöksförbud på vård-och omsorgsboende gäller andra rutiner för återlämning. Läs mer i rutinen under dokument.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.