Hjälpmedel och bostadsanpassning

Ibland kan du behöva hjälpmedel för att klara ditt dagliga liv. Du som har en funktionsnedsättning kan också söka bidrag för anpassning av din bostad.

Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.