Företagsteamet Maxi

Företagsteamet vänder sig främst till deltagare som har en önskan att närma sig arbetsmarknaden, men behöver träna på vissa förmågor.

Metoder

På arbetsplatsen får du stöd av en handledare i de olika arbetsuppgifterna.

För dig kan vi erbjuda

Vi är en grupp som packar upp varor, samlar in kundvagnar och ansvarar för personalens lunchrum. Kundkontakt är en arbetsuppgift som är viktig.

Verksamhetens mål

Målet är att du får den träning, att du kan gå vidare till en individintegrerad verksamhet.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande

Vi har arbetsplatsmöte regelbundet, där vi i gruppen lyfter de frågor som är aktuella.

Vartannat år gör vi en brukarundersökning, som är en enkät där man svara på frågor om arbetsmiljön.

Det görs en genomförandeplan där du önskar vilket mål du har och vilket stöd du känner behov av.

Välkomna!

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.