Café Finland

Café Finland är en daglig verksamhet som riktar sig till dig som har beslut enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL. Caféet är öppet för allmänheten men våra arbetsuppgifter är till stor del att ordna konferensfika till andra kommunala arbetsplatser.

Metoder

Vi arbetar utifrån var och ens behov och förutsättningar.

Vi främjar delaktighet och självbestämmande.

I samband med frukost planerar vi med hjälp av bilder ut dagens sysslor där du är med och påverkar hur din arbetsdag ska se ut.

Vi använder oss av bildstöd, skrivna mallar och tecken som stöd.

För dig kan vi erbjuda

Våra arbetsuppgifter är att förbereda frukostbeställningar, koka kaffe, baka, diska, servera, kassatjänstgöring med mera.

Verksamhetens mål

Verksamhetens mål är att erbjuda en meningsfull sysselsättning och att öka självständigheten för att komma vidare på individ integrerad verksamhet om du så önskar.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande

Vi har APM – arbetsplatsmöte kontinuerligt.

Vi upprättar en genomförandeplan som vi uppdaterar minst två tillfällen årligen utifrån våra deltagare.

Brukarundersökningar genomförs regelbundet.

Öppettider

Våra öppettider är 07.30 till 15.30.

Välkomna!

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.