Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice enligt LSS är hjälp för anhöriga som behöver vila eller få möjlighet genomföra egna aktiviteter

Insatsen avlösarservice syftar till att avlasta dig som anhörig och/eller vårdnadshavare som är i behov av egen tid. Avlösarservice sker i hemmet.

Insatsen styrs av ett antal beslutade timmar. Du ansöker genom att kontakta LSS - handläggare.

Till dig som har eller är intresserad av en anställning som Avlösare enl. LSS

Arbetsgivaren ställer normalt inga krav på utbildning eller erfarenhet för att jobba som avlösare, dock är det alltid meriterande.

Alla anställningar föregås av utdrag från belastningsregistret. Numera är det endast uppdrag som avser barn (under 18 år) som föregås av belastningsregister. Detta gäller även den information som avser ledsagarservice enligt LSS.

Uppdraget som avlösare genomförs under gällande sekretesslagstiftning

Om avlösaren avser att avsluta sitt uppdrag bör arbetsledaren meddelas 1 månad i förväg.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.