Ungdomsbasen

Till Ungdomsbasen kan du som är ungdom mellan 16-25 och du som är förälder eller närstående vända dig för att få stöd och rådgivning kring frågor om missbruk, relationer och andra personliga problem. Vi finns tillgängliga på telefon och för möten i våra lokaler på Västra Boulevarden 39.

Till oss på ungdomsbasen kan du vända dig för att

  • Prata och få råd kring missbruksfrågor
  • Prata och få råd om du har problem i personliga relationer
  • Utföra ett kostnadsfritt drogtest (gäller endast ungdom där förälder är med)

Du kan vara anonym och det kostar ingenting. Din oro eller dina funderingar behöver inte vara stora för att vi ska lyssna och självklart har vi tystnadsplikt enligt sekretesslagen

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.