Maria Skåne nordost

Maria Skåne Nordost är en mottagning för dig som är under 25 år och har problem med alkohol och/eller andra droger. Hos oss kan du få information, rådgivning och individuell samtalsbehandling. Vi finns i Kristianstad och i Hässleholm.

Till oss kan även du som närstående till någon under 25 år med ett missbruk eller beroende komma för stöd.

För att komma till oss ringer du mottagningen.

Ditt besök hos oss

Besöket är kostnadsfritt. Ta med legitimation vid första besöket.

Vi som jobbar här

På mottagningen kan du träffa läkare, specialistsjuksköterska, kurator, socionom och ungdomsbehandlare. 

Mottagningen är ett samarbete mellan Region Skåne och kommunerna i nordöstra Skåne.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.