Stiftelser och fonder

Här hittar du kommunens alla stiftelser och fonder. Dessa kan du som bor i kommunen ansöka om medel från. Det kan till exempel vara ekonomisk hjälp eller stipendium till utbildning. En del av våra fonder kan också sökas av föreningar och organisationer.

Reset

Stiftelsen Anders Persson, Köhle-Olseröd, donation

Stiftelsens ändamål är att dela ut medel till välgörande ändamål inom Maglehems socken i tidigare Degeberga kommun.

Stiftelsen Anders Verlins pensionsfond

Stiftelsens syfte är att främja ekonomiskt behövande personer och organisationer inom det som före år 1967 var Kristianstad stads geografiska område.

Stiftelsen ingenjör Oscar Ståhlfors donation

Stiftelsens syfte är att stödja ekonomiskt behövade.

Stiftelsen Oscar Petterssons donation och räntefond

Stiftelsens syfte är att ge ekonomisk hjälp till änkor och barn, vars man eller pappa har haft verksamhet i Kristianstad. Det finns inga medel att söka ur denna fond för år 2023.

Stiftelsen Per Anderssons stipendiefond, teknisk utbildning

Stiftelsen främjar ungdomar som studerar teknisk utbildning vid universitet eller liknande i Sverige eller utomlands. Medel kan sökas för studier eller studieresa. Varje år delas ett eller två stipend ... Read more

Stiftelsen Prosten och Prostinnan J Anderssons donationsfond

För studier vid högskola eller liknande inom lantbruk och andra gröna näringar.

Stiftelsen sociala samfonden

Privatpersoner eller organisationer som har behov av medel kan söka pengar.

Stöd till kulturutveckling i mellersta Villands härad

Fonden ska stärka och stimulera utvecklingen av kultur i området mellersta Villands. Det innebär det geografiska området mellan Gustav Adolf, Fjälkinge, Österslöv, Kiaby, Kjuge, Balsby, Bäckaskog och ... Read more

Systrarna Elna och Anna Faijerssons minne

För studier vid universitet, högskola, folkhögskola eller liknande. Medel betalas i första hand ut till kvinnliga studenter.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.