Stiftelser och fonder

Här hittar du kommunens alla stiftelser och fonder som du som bor i kommunen kan ansöka om medel från. Det kan till exempel vara ekonomisk hjälp eller stipendium till utbildning. En del av våra fonder kan också sökas av föreningar och organisationer.

Reset

Anna Nilssons stiftelse

Stiftelsen stödjer personer över 60 år som behöver ekonomisk hjälp men som inte har rätt till försörjningsstöd, socialbidrag.

CW Olanders minnesfond 2

Inköp av hushållsmaskiner och annan utrustning som kan underlätta för äldre och ensamstående att bo kvar i den egna bostaden.

Gösta Wingrens stiftelse

Möjlighet till ekonomisk hjälp till ensamstående föräldrar som har barn upp till 12 år. Du ansöker genom att logga in med ditt mobila BankID. Det går bra att låta någon annan ansöka åt dig via sitt mo ... Read more

Knut och Ingeborg Sörensens stiftelse

Stöd till vård av behövande äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning.

Landsbygdsfonden

Kristianstads kommuns landsbygdsfond ska stärka landsbygdsutvecklingen. Fonden ger utvecklingsstöd till organisationer som är verksamma på landsbygden.

Maj-Lise och Nils-Sture Önnemarks donationsfond

Ge möjlighet till vård, rehabilitering, hjälpmedel eller utbildning till barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Mårten och Anna Pehrsons minnesfond

Stiftelsen främjar utbildning till administrativa befattningar inom näringsliv och offentlig förvaltning. Främst till dig som studerar en eftergymnasial utbildning.

Samstiftelsen

Ekonomiskt stöd för pensionärer för att främja trygghet och kvalitet samt skapa förutsättningar att bo kvar i den egna bostaden.

Stiftelsen apotekare H Nilssons donation

Möjlighet till ekonomisk hjälp. Vi ger företräde till ensamstående kvinnor. Du ansöker genom att logga in med ditt mobila BankID. Det går bra att låta någon annan ansöka åt dig via sitt mobila BankID. ... Read more

Stiftelsen Anders Persson, Köhle-Olseröd, donation

Pengar kan sökas för välgörande ändamål inom Maglehems socken i tidigare Degeberga kommun.
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.