Stiftelser och fonder

Här hittar du kommunens alla stiftelser och fonder. Dessa kan du som bor i kommunen ansöka om medel från. Det kan till exempel vara ekonomisk hjälp eller stipendium till utbildning. En del av våra fonder kan också sökas av föreningar och organisationer.

Reset

Anna Nilssons stiftelse

Stiftelsen stödjer personer över 60 år som behöver ekonomisk hjälp men som inte har rätt till försörjningsstöd, socialbidrag.

CW Olanders minnesfond 1

Stiftelsen stödjer personer som arbetar eller har arbetat inom handel eller är änkor till personer som har arbetat inom handel.

CW Olanders minnesfond 2

Stiftelsens syfte är att trygga boendet för äldre personer. Medel kan sökas för inköp av hushållsutrustning och annan utrustning som kan underlätta för äldre, framför allt ensamstående personer, att b ... Read more

Gösta Wingrens stiftelse

Möjlighet till ekonomisk hjälp till ensamstående föräldrar som har barn upp till 12 år.

Knut och Ingeborg Sörensens stiftelse

Stiftelsens syfte är att främja vård av behövande äldre, sjuka eller personer med funktionsnedsättning.

Landsbygdsfonden

Kristianstads kommuns landsbygdsfond ska stärka landsbygdsutvecklingen. Fonden ger utvecklingsstöd till organisationer som är verksamma på landsbygden.

Maj-Lise och Nils-Sture Önnemarks donationsfond

Ge möjlighet till vård, rehabilitering, hjälpmedel eller utbildning till barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Mårten och Anna Pehrsons minnesfond

Stiftelsen främjar utbildning till administrativa befattningar inom näringsliv och offentlig förvaltning. Främst till dig som studerar en eftergymnasial utbildning.

Samstiftelsen

Samstiftelsen för främjande av pensionärers boende i Kristianstad ska stödja trygghet och kvalitet för pensionärer samt skapa förutsättningar att bo kvar i den egna bostaden.

Stiftelsen apotekare H Nilssons donation

Stiftelsens syfte är att ge stöd till ekonomiskt behövande änkor och ensamstående mödrar.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.