Informationsmöte

Informationsmöte för ställföreträdare. Mötet sändes via webben.

Representanter från verksamheten och nämnden presenterar information och nyheter.

Nyhetsbrev

Nyligen har vi börjat skicka ut ett nyhetsbrev med information till gode män och förvaltare, anmäl dig gärna till detta via länken nedan.

Har du frågor är du välkommen att skicka dessa till överförmyndarkansliet i förväg så har vi möjlighet att förbereda oss.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.