Informationsmöte

Varmt välkommen till informationskväll för ställföreträdare i oktober.

Representanter från verksamheten samt nämnden kommer att presentera information och nyheter. Det finns möjlighet att delta på plats (begränsat antal platser) eller på distans.

Anmälan måste göras om du vill komma hit

Vill du delta på plats måste du anmäla dig via länken nedan. Du kommer få en bekräftelse om du har fått en plats.

Följ mötet på distans

Har du inte anmält dig till den fysiska träffen kan du följa mötet på distans. På denna sida kommer länk till sändningen publiceras strax innan mötet.

Nyhetsbrev

Nyligen har vi börjat skicka ut ett nyhetsbrev med information till gode män och förvaltare, anmäl dig gärna till detta via länken nedan.

Har du frågor är du välkommen att skicka dessa till överförmyndarkansliet i förväg så har vi möjlighet att förbereda oss.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.