VA-arbete Färlöv

City Färlöv
Date

I januari påbörjas VA-arbete på Börje Trolles väg. 

Arbetet innebär begränsad framkomlighet på gatan, även gång- och cykelvägen i södra delen påverkas.

Arbetet innebär tillfällen med avstängt dricksvatten i området. Inför avstängning av dricksvattet kommer information skickas ut.

Separat information har skickats ut till berörda fastighetsägare.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.