Störningar och avbrott

Här kan se aktuella störningar och avbrott i verksamheter som kommunen ansvarar för. Söker du driftinformation från de kommunala bolagen C4 Energi, Renhållningen eller ABK kan du titta på deras respektive webbplatser. Har du frågor om strömavbrott ber vid dig kontakta din elnätsleverantör.

We have no immediate disruption or interruption.

Spolning av spillvatten-ledningar i Önnestad

City: Önnestad

Address: Sörvångsgatan, Birkegatan

Date: 18/11/44 to 19/11/44

Planned

Begränsad tillgänglighet för biltrafik på norr i innerstaden

City: Kristianstad

Address: Östra Kaserng, Norra Kaserng, Norretullsv.

Date:

Planned

Sanering på del av Näsby

City: del av Näsby

Date: to 05/12/44

Planned

Turordningsschema gatusopning av vintergrus

City: Kristianstads kommun

Date: 21/08/44 to 13/11/44

Planned

Vattentornsvägen avstängd

City: Kristianstad

Address: Vattentornsvägen

Date: 09/08/44 to 20/07/45

Planned

Avstängd gång- och cykelväg

City: Kristianstad

Address: Gång-och cykelvägen längs Hammarslundsvallen

Date: to 12/12/44

Planned

VA-arbete Färlöv

City: Färlöv

Date:

Planned

VA-arbete Önnestad

City: Önnestad

Address: Sörvångsgatan och Birkegatan

Date: 09/06/44

Planned

Bro avstängd, Sommarlust

City: Kristianstad

Address: Korsning Sommarlustvägen/Kanalgatan

Date: to 12/12/44

Planned

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Medborgarcenter

Phone

Visit address