Sociala jouren

Hit kan du ringa på kvällar, nätter och helger när socialtjänstens mottagningsteam gått för dagen och ärendet inte kan vänta till nästa vardag. Det kan handla om våld, missbruk, boende eller om du misstänker att någon far illa. Numret 044-775 78 78 går via Räddningstjänsten, som kopplar dig vidare.

Vänd dig till sociala jouren om du:

 • misstänker att barn eller ungdomar far illa
 • är utsatt för våld och behöver hjälp med råd och stöd eller skyddat boende
 • är i akut behov av boende med stöd
 • är i akut behov av ekonomiskt stöd
 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.