Ukraina och läget i omvärlden

Kriser och allvarliga händelser i omvärlden kan väcka tankar, oro och rädsla hos både vuxna och barn. Kommunens grundläggande ansvar är att bedriva våra samhällsviktiga verksamheter oavsett vilken yttre påverkan som finns, som till exempel en pandemi eller ett krig inom Europas gränser.

Här har vi samlat information om hur du kan bidra. Här finns även svar på frågor som Kristianstads kommun får från allmänheten.

Common questions

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.