Förskola och skola

De kommunala förskolorna och skolorna är öppna. Kristianstads kommun följer myndigheternas rekommendationer om coronavirus, covid-19.

Folkhälsomyndighetens information till förskola, grundskola och gymnasier

Vid stängning av förskolor och skolor

Regeringen har möjlighet att ta beslut om stängning av förskolor, skolor, fritidshem eller annan verksamhet enligt skollagen.

Om regeringen tar ett sådant beslut har kommunen uppgift att ordna omsorg åt barn till vårdnadshavare som uppbär samhällsviktig funktion. Undervisning kommer att erbjudas genom distans alternativt med hemuppgifter eller i blandad form. 

Kristianstads kommun är väl förberedd om det blir aktuellt med stängning av verksamheter. Vi kommer skyndsamt att skicka ut information till vårdnadshavare med barn i de kommunala verksamheterna via vårt system Unikum.

Unikum

Målet är att vårdnadshavare ska känna sig trygga och veta hur de ska agera.

Skolverket om stägning av förskolor och skolor

Gymnasieskolorna

Kristianstads kommun följer regeringens och olika myndigheters rekommendationer. Regeringen och folkhälsomyndigheten har meddelat att nationella rekommendationer om när- och distansundervisning i gymnasieskolan upphör efter påsklovet men att regioner och regioners smittskydd bör fortsätta med att ge regionala rekommendationer. Smittskydd Skånes nuvarande regionala rekommendation är att så många elever som möjligt, minst två tredjedelar av eleverna inom varje skola, ska kunna ha närundervisning efter påsklovet.

Utefter Kristianstads kommuns egna riskbedömningar gällande trängsel och möjligheter till att hålla avstånd i samband med att elever och personal tar sig till och från samt vistas på skolorna så är bedömningen att det är lämpligt att omkring två tredjedelar av eleverna har närundervisning samtidigt på sin skola under de inledande veckorna efter påsklovet.

Undervisningen på kommunens gymnasieskolor ska därför bedrivas enligt följande vecka 15 och vecka 16. Besked om hur undervisningen kommer att bedrivas därefter kommer senast under vecka 15, utgångspunkten just nu är att årskurs 3 ska kunna ha närundervisning alla veckor och att årskurs 1 och 2 ska kunna ha närundervisning åtminstone varannan vecka i genomsnitt läsåret ut.

Årskurs 1 har närundervisning vecka 16 och distansundervisning vecka 15.
Årskurs 2 har närundervisning vecka 15 och distansundervisning vecka 16.
Årskurs 3 har närundervisning båda veckorna.

Andra upplägg för att bedriva undervisningen kan förekomma vad gäller vissa program och dessa kommuniceras av ansvarig rektor.

Elever på programmen Individuellt alternativ och Språkintroduktion samt elever i gymnasiesärskolan ska, precis som tidigare, ha närundervisning alla veckor läsåret ut.

Lunch för gymnasieelever vid undervisning på distans

Gymnasiecheferna i Skåne Nordost har kommit överens om följande avseende lunch vid distansundervisning:

Oavsett om det är distansundervisning på heltid eller någon form av deltid så erbjuder hemkommunen sina folkbokförda gymnasieelever, oavsett vilken skola eller kommun man går i, möjlighet till skollunch när man läser på distans. Detta t.ex. genom hämtning vid angiven skolrestaurang eller genom utbetalning av matersättning. Respektive hemkommun avgör på vilket sätt möjlighet till skollunch ska utformas. I Kristianstads kommun innebär det möjlighet att hämta lunch på utsedda kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Vidare erbjuder kommunen som skolhuvudman gymnasieelever från kommuner utanför Skåne Nordost, som går i någon av kommunens skolor, möjlighet till skollunch genom hämtning vid angiven skolrestaurang.

Om du vill hämta lunchlåda ska anmäla du anmäla via e-tjänsten som finns längst ner på sidan under relaterad information. Beställningar av lunchlåda för kommande vecka görs senast på fredagen kl. 9.00.

Information om hantering av lunch för gymnasieeleleverna

Vid frågor kontaktas respektive ansvarig rektor alternativt kostenheten beroende på frågans karaktär. Kostenheten: lena.larsen@kristianstad.se

Common questions

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.