Citys trygghetslinje

Ett led i trygghetsarbetet är extra ordningsvakter i Kristianstads stadskärna. De kommer att röra sig i stadskärnan och Tivoliparken vardagar och fredags- och lördagskvällar och nätter. Du når vakterna genom Citys trygghetslinje på 040-676 90 69.

Du når Citys trygghetslinje på 040-676 90 69 .  

Cityvakterna kommer att röra sig runt i stadskärnan och Tivoliparken. På nätterna kommer de att använda cykel, för att snabbt kunna förflytta sig. De har också med sig lättare sjukvårdsutrustning. Syftet är att skapa trivsel och trygghet

Bakom satsningen står Kristianstad Citys grupp som arbetar för en trygg och säker stadskärna. I gruppen samarbetar flera aktörer, till exempel Kristianstads kommun, kommunpolis, försäkringsbolag, ordningsvakter, Brottsförebyggande rådet, fastighetsägare, fältgruppen, trygghetsvandrarna och handlare. Åtgärden görs med hjälp av de extra pengar som kommunstyrelsen tillskjutit för trygghetsåtgärder.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.