Vädervarningar får ny modell

Updated:12/محرم/1444 04:18 مArchived

SMHI går tisdagen den 26 oktober över till ett förnyat system för vädervarningar. Varningarna blir konsekvensbaserade och därigenom mer relevanta och användbara. I stället för siffror används symboler och färger.

Tre symboler visas.
Tre nya symboler med färgerna gult, orange och rött ska signalera när oväder nalkas.
 

I det förnyade varningssystemet är varningarna regionalt anpassade.

– En vädersituation leder nödvändigtvis inte till samma varningar over hela landet, eftersom både vädret och påverkan på samhället varierar, förklarar Fredrik Linde, chef för SMHIs prognos- och varningstjänst.

Det nya systemet innebär att klass 1-, 2- och 3-varningar upphör. I stället benämns vädervarningarna gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden. Kortfattat innebär gul varning att konsekvenser förväntas, orange varning att allvarliga konsekvenser förväntas och röd varning att mycket allvarliga konsekvenser förväntas. Varje varningsnivå markeras också med en särskild symbol som kan tolkas även av den som har svårt att tyda färger.

Avsikten med förändringen är att öka relevansen och kvaliteten i varningarna så att alla som behöver kan förbereda sig inför vädersituationen på ett bra sätt

Bättre möjligheter att förbereda

– Syftet med våra vädervarningar är att samhället – alltifrån regioner, länsstyrelser och kommuner till näringsliv och enskilda – ska kunna bygga en bättre krisberedskap. Genom utökade förutsättningar till förberedelser ska de störningar som kan drabba samhället i samband med till exempel ett rejält snöfall kunna hanteras bättre, säger Fredrik Linde på SMHI.

Vägledning för kommunen

I det förnyade systemet formar SMHI varningarna i samverkan och samråd med länsstyrelserna - det är grundprincipen. Blir det bråttom, eller om varningen till exempel styrs av internationella gränsvärden, kan SMHI publicera varningen utan samråd.

Samhällsaktörer som regioner, kommuner och andra myndigheter har fått information och utbildning om det nya vädervarningssystemet. För Kristianstads kommun är SMHI:s vädervarningar vägledande för en rad rutiner och åtgärder. Till exempel kan en varning om annalkande storm betyda att utrustning flyttas inomhus, att reservkraftverk placeras ut på omsorgsboenden och att bemanning och jourberedskap växlas upp.

– Vi räknar med att vädervarningarna i det nya systemet blir tydligare och mer träffsäkra för området. De kan på så sätt få ännu större värde både för kommunens interna planering och beredskap och för invånarnas möjlighet att förbereda sig och anpassa sig till det väntade läget, säger Kristianstads kommuns räddningschef Andreas Bengtsson.

Viktiga skillnader

Sedan våren har SMHI börjat sprida information om det nya vädervarningssystemet till allmänheten, så att alla ska vara förberedda inför övergången. Först aviserades starten till april men flyttades sedan fram till hösten. Om det råder ett komplicerat väderläge den 26 oktober kommer datumet att flyttas fram.

– En viktig skillnad jämfört med nu är att vi lämnar varningsklass 1, 2 och 3 och går över till gul, orange och röd varning. Dessutom kommer det inte att vara fördefinierade varningsdistrikt på varningskartan på smhi.se, i stället markerar vakthavande det specifika område som berörs i kartan. Allt för att ge mer detaljerad varningsinformation, berättar Josef Runbäck, ansvarig för SMHIs meteorologiska produkter.

Ficklampa i mörker. Text: SMHI För att du ska hinna förbereda dig
Det nya vädervarningssystemet ska ge tydligare signal om vilka konsekvenser som väderleken väntas medföra i ett visst område.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.