Skydda det viktigaste vid översvämning

Updated:30/محرم/1443 11:51 صArchived

Har du skyddat ditt hem, viktiga ägodelar och dig själv så att du klarar en översvämning? I sommar har många platser, både lokalt och globalt, drabbats av skyfall med översvämningar som följd. Som enskild kan du förbereda dig och kommunen gör en mängd åtgärder för att skydda och minimera riskerna.

Det är fastighetsägarens ansvar att skydda sin fastighet vid översvämning.
Det är fastighetsägarens ansvar att skydda sin fastighet vid översvämning.

Vid skyfall prioriterar räddningstjänsten alltid samhällsviktiga funktioner och privatpersoner måste ansvara för sin egendom.
Anders Pålsson är brandingenjör vid Räddningstjänsten Kristianstad.

– Jag har sett många oförberedda och olyckliga fastighetsägare vid kraftiga regnväder. Som enskild kan man göra en hel del för att förbereda sig. Förvara inte värdefulla saker i källaren, cykla eller kör inte bil genom stora vattensamlingar och se till att du har en bra försäkring. Om alla har förberett sig kommer vi klara påfrestningarna som väntar, säger Anders.

Skyfallen blir kraftigare

Enligt SMHIs klimatscenario kan antalet dagar med kraftig nederbörd öka med åtta till tio dagar per år. Dessutom kommer framtidens skurar innehålla 20–30 procent mer regn. Detta ställer högre krav på medborgarna att skydda sin fastighet, sitt företag, sin egendom och inte minst sig själv mot översvämning.

Skydda sig mot översvämning

Just nu genomför Kristianstads kommun tillsammans med Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad och de övriga kommunerna i nordöstra Skåne, Bromölla, Hässleholm, Osby och Östra Göinge, en kampanj för att sprida information om riskerna vid skyfall och vad man kan göra för att bäst skydda sig mot översvämning.

– Problemet med skyfall ökar och det drabbar alla, privatpersoner, fastighetsägare, företag och myndigheter. Vi får bättre förutsättningar om vi jobbar tillsammans, säger Magnus Lund, Kristianstads kommuns klimatstrateg.

Kommunen skyddar viktiga verksamheter

Kommunen gör en mängd åtgärder för att förebygga och skydda utsatta områden för översvämningar.

I den långsiktiga planeringen tar kommun hänsyn till och ska minimera risken för översvämning. Kommunen har tagit fram en skyfallskarta som visar vilka platser som kan översvämmas vid extrema regn. Den kartan är numera tillgänglig för alla.

Skyfallskarta

Kommunen jobbar aktivt sedan ett par år tillbaka att koppla bort dräneringsvatten och  regnvatten som felaktigt leds ner i spillvattenledningarna.

– Förutom stora kostnader att rena tillskottsvatten så bidrar det även till källaröversvämningar och bräddningar vilket är kostsamt för både medborgare och miljö, säger Magnus Lindgren, ingenjör på kommunens VA-avdelning.

Kommunen jobbar också för att vatten- och avloppssystemet ska bli smart. 550 sensorer i nätet ska lokalisera och rapportera fel samt varna när det finns en översvämningsrisk. Projektet är det enda av sitt slag i Sverige och Kristianstad kan bli ledande på området.

Smart VA

Skadeläget för försäkringsbolagen

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad märker att många privatpersoner inte är riktigt medveten om att man själv ansvarar för att göra vad man kan för att förebygga översvämning i den egna fastigheten.

Per Vallbo, skadechef på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, som försäkrar fastigheter i nordöstra Skåne förklarar att det kan variera kraftigt från år till år angående antalet ärenden de tar emot gällande översvämning.

– I snitt tar vi emot drygt 100 ärenden och ett normalår kostar dessa någonstans mellan 1,5-3 miljoner kronor. Men vi vet också att skyfallen är oberäkneliga och skyfallet som drabbade Malmö 2014 beräknas ha kostat försäkringsbolagen minst 300 miljoner, enligt Svensk Försäkring, säger Per Vallbo.

Några tips till privatpersoner

 • Bryt strömmen omedelbart vid en översvämning eftersom vattnet kan vara strömförande.
 • Ta bort eller ställ upp värdefulla eller känsliga föremål som står på golvet i källare.
 • Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar.
 • Kontrollera taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.
 • Golvbrunnar kan ställa till problem om du inte har backventiler - se till att ha filtar och något tungt att ställa ovanpå för att stoppa vatten från att komma in.
 • Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du köpa en egen dränkbar pump för att kunna tömma din källare.
 • Torka, pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt.
 • Vid inträffad skada - kontakta ditt försäkringsbolag.

 

 

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.